Phụ nữ tuổi tiền mãn kinh

Rối loạn kinh nguyệt là biểu hiện chủ yếu nhất trong thời kì tiền mãn kinh. Ngoài ra chị em…