Tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ

Giống như dậy thì, tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ là giai đoạn sinh lý bình thường, đi kèm…