Bốc hoả ở tuổi mãn kinh

Cơn bốc hỏa tuổi mãn kinh không chỉ là cảm giác khó chịu mà nó còn gây ảnh hưởng tới cuộc sống…