Tiền mãn kinh ở phụ nữ

Tiền mãn kinh ở phụ nữ là một giai đoạn tự nhiên không thể chối bỏ của cuộc đời mỗi…