Thế nào là rong kinh?

Rong kinh là một trong những tình trạng khá phổ biến hay gặp nhiều ở chị em phụ nữ song…