Tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ

Giống như dậy thì, tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ là giai đoạn sinh lý bình thường, đi kèm…

Khô âm đạo sau khi sinh

Khô âm đạo sau khi sinh là hiện tượng khá phổ biến trong khoảng 3 tháng đầu sau khi phụ…