Tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ

Giống như dậy thì, tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ là giai đoạn sinh lý bình thường, đi kèm…

Sức khỏe tuổi tiền mãn kinh

Người xưa có câu: “Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”, như ám thời kỳ…