Nội tiết tố nữ là gì?

Nội tiết tố nữ hay Estrogen có mặt trong cơ thể của phái đẹp và tác động khong nhỏ đến…